Om Simrishamn

Simrishamn hette ursprungligen Svimraros och har under hela dess historia varit en viktig hamnstad, inte minst med tanke på närheten till Bornholm. Simrishamns läge vid Hanöbukten har inneburit att invånarna har levt på fiske och rederinäringen och under perioder under 1900-talet hade Simrishamn Sveriges största fiskeflotta. Bristen på fisk i Östersjön har gjort att jordbruksnäringen och turism är den vanligaste sysselsättningen för invånarna i Simrishamn idag.

Simrishamn ses som ”Österlens huvudstad” vilket har bidragit till en ökad turismnäring och mycket av den gamla bebyggelsen i staden har bibehållits. Det är fortfarande stadens torg som utgör Simrishamns medelpunkt. Intill torget ligger stadens rådhus som byggdes 1867. Huvudgatan i Simrishamn är Storgatan som går igenom i princip hela staden.

Befolkningsantalet i Simrishamn har legat relativt stabilt på 5-6000 invånare under den senaste 50-årsperioden.

Externa källor

Wikipedia